Čerpės
2002 metų tyrimai. Plotas Nr. 5. Rad. Nr. St400 (XVII a. I ketvirčio sluoksnis).
2002 metų tyrimai. Plotas Nr. 5. Rad. Nr. St409 (XVII a. I ketvirčio sluoksnis).
2002 metų tyrimai. Plotas Nr. 5. Rad. Nr. St508 (XV a. I ketvirčio sluoksnis).
2003 metų tyrimai. Plotas Nr. 8. Rad. Nr. St149 (XV a. sluoksnis).
2003 metų tyrimai. Plotas Nr. 8. Rad. Nr. St268.
2003 metų tyrimai. Plotas Nr. 8. Rad. Nr. St322.
2003 metų tyrimai. Plotas Nr. 8. Rad. Nr. St380.
1992 metų tyrimai. Kv. 14-16. Rad. Nr. 1253.
1992 metų tyrimai. Kv. 14-16. Rad. Nr. 1257.
1992 metų tyrimai. Kv. 14-16. Rad. Nr. 1258.
1992 metų tyrimai. Kv. 13-16. Rad. Nr. 1454.
1992 metų tyrimai. Kv. 14-16. Rad. Nr. 1487.
1992 metų tyrimai. Kv. 14-16. Rad. Nr. 1525.
1992 metų tyrimai. Kv. 16-19. Rad. Nr. 2583.
1992 metų tyrimai. Kv. 16-19 E-H. Rad. Nr. 2626.
1992 metų tyrimai. Kv. 16-19 E-H. Rad. Nr. 2627.
1992 metų tyrimai. Kv. 16-17 B-G. Rad. Nr. 2641-2642.
1992 metų tyrimai. Kv. 16-17 B-G. Rad. Nr. 2643.
1992 metų tyrimai. Kv. 16-17 B-G. Rad. Nr. 2644.
1992 metų tyrimai. Kv. 19 F. Rad. Nr. 2696.
1992 metų tyrimai. Kv. 19 F. Rad. Nr. 2697.
1992 metų tyrimai. Kv. 19 F. Rad. Nr. 2699.
1992 metų tyrimai. Kv. 42-50 išorinis kiemas. Rad. Nr. 2708.
1992 metų tyrimai. Kv. 42-50 išorinis kiemas. Rad. Nr. 2709-1.
1992 metų tyrimai. Kv. 42-50 išorinis kiemas. Rad. Nr. 2709-2.
1992 metų tyrimai. Kv. 42-50. Rad. Nr. 2891.
1992 metų tyrimai. Kv. 42-50. Rad. Nr. 2892.
1992 metų tyrimai. Kv. 42-50. Rad. Nr. 2893-2894.
1992 metų tyrimai. Kv. 41-44. Rad. Nr. 3071.
1992 metų tyrimai. Kv. 41-44 F-G. Rad. Nr. 3142.
1992 metų tyrimai. Kv. 41-44 F-G. Rad. Nr. 3143.
1992 metų tyrimai. Kv. 41-44 F-G. Rad. Nr. 3146-1.
1992 metų tyrimai. Kv. 41-44 F-G. Rad. Nr. 3446-2.
1992 metų tyrimai. Kv. 41-44 F-G. Rad. Nr. 3148.
1992 metų tyrimai. Kv. 46-50. Rad. Nr. 3163.
1992 metų tyrimai. Kv. 45-50 E-6. Rad. Nr. 3281.
1992 metų tyrimai. Kv. 46-60 E-G. Rad. Nr. 3366.
1992 metų tyrimai. Kv. 46-50 F-G. Rad. Nr. 3435.
1992 metų tyrimai. Kv. 47-50. Rad. Nr. 3471.
1992 metų tyrimai. Kv. 54-57. Rad. Nr. 3610.
1992 metų tyrimai. Kv. 56-59. Rad. Nr. 3612.
1992 metų tyrimai. F rūsys PV kampas. Rad. Nr. 4112.
1992 metų tyrimai. F rūsys PV kampas. Rad. Nr. 4113.
1992 metų tyrimai. F rūsys PV kampas. Rad. Nr. 4116-4117.
1992 metų tyrimai. G rūsys. Rad. Nr. 4241.
1992 metų tyrimai. G rūsys. Rad. Nr. 4242.
1992 metų tyrimai. G rūsys. Rad. Nr. 4243.
1992 metų tyrimai. Pastatas M3. Rad. Nr. 4680.